Hjem Urmakerns tips

Urmakerns tips

Urmakerns tips

Ved justering av datoen ved månedslutt, Dato kan det være lurt
å gjøre dette mellom kl.04 og 21, for ikke å skade den automatiske datomekanismen.

Ta av uret om natten hvis du kan, da spares pakningene for uttørking.

Slitedeler bør skiftes med jevne mellomrom. Med slitedeler menes
i hovedsak baklokkspakning og krone. Alt fra 1 til 3 år er normalt.
Vi gir beskjed hvis vi oppdager noe når du kommer med uret
for batteribytte.

Er glasset skadet må det skiftes, for å holde uret tett.

Når batteriet er tomt bør det skiftes eller fjernes så raskt som mulig, da det kan
oppstå lekkasje på gamle batterier.

Folde-låser på lenker kan bli deformert hvis du har det i lommen.
Er uhellet først ute, la oss rette opp låsen for deg igjen.

Unngå å la uret ligge i solsteken.

Store klokker
Når bestefarklokken skal stilles er det tryggest å stille den fremover,
men innenfor hver slagperiode kan du stille bakover noen minutter.
Husk å dra i minuttviseren. Du behøver vanligvis ikke vente på hvert slag,
men er klokken veldig gammel, kan du la den slå ut for sikkerhets skyld.

Veggur

Hvis klokken skal reguleres gjøres det ved å skru på skruen i bunnen
av pendelen der hvor det er pendel.
For å få uret til å gå fortere, skal skruen vris mot høyre.
Det gjør at pendel-linsen får et høyere tyngdepunkt, og dermed hurtigere
svingetid.

Hvis en stor klokke skal flyttes på, skal alltid pendelen hektes av, og
hvis den drives med loddkraft skal loddsnorene bindes godt sammen helt i toppen.

En stor klokke må alltid henge i vater , -også ut fra veggen. Rens og smøring?

Ja takk! Ca. hvert 5år.